Dak 308 014
Fotografier og dias

Fotografier af dansk billedkunst: Børge Nyrop

Børge Nyrop image DAK 308-014