Dak 082 060
Fotografier og dias

Fotografier af dansk billedkunst: Børge Fuldby-Olsen

Børge Fuldby-Olsen image DAK 082-060