Dak 130 019
Fotografier og dias

Fotografier af dansk billedkunst: Gitte Hauptmann

Gitte Hauptmann image DAK 130-019