Dak 197 013
Fotografier og dias

Fotografier af dansk billedkunst: Kjeld Alfred Jensen

Kjeld Alfred Jensen image DAK 197-013