Dak 137 002
Fotografier og dias

Fotografier af dansk billedkunst: Finn Heiberg

Finn Heiberg image DAK 137-002