Dak 064 021
Fotografier og dias

Fotografier af dansk billedkunst: Gustav Eberlein

Gustav Eberlein image DAK 064-021