Dak 081 019
Fotografier og dias

Fotografier af dansk billedkunst: Inger Freese

Inger Freese image DAK 081-019