Dak 081 035
Fotografier og dias

Fotografier af dansk billedkunst: Natalia Friederich

Natalia Friederich image DAK 081-035