Dak 190 001
Fotografier og dias

Fotografier af dansk billedkunst: John Saldern Jelhoff

John Saldern Jelhoff image DAK 190-001