Dak 194 036
Fotografier og dias

Fotografier af dansk billedkunst: Finn Jensen

Finn Jensen image DAK 194-036