Dak 221 064
Fotografier og dias

Fotografier af dansk billedkunst: Jan Kjeller

Jan Kjeller image DAK 221-064