C501ra
Sjældne bøger

Forsög til en veiledning i anvendelsen af perspectivlæren for unge malere

C.W. Eckersberg

Inv. nr. C 501 ra

Forsög til en veiledning i anvendelsen af perspectivlæren for unge malere