B144
Sjældne bøger

Grundig og tydelig Anviisning til den civile Bygnings-Kunst, hvorudi viises, hvorledes man kan bringe de fem Ordener i en god Overensstemmelse etc.

George David Anthon

Inv. nr. B 144 A

Grundig og tydelig Anviisning til den civile Bygnings-Kunst, hvorudi viises, hvorledes man kan bring