Udst 0477
Udstillingsrelateret materiale

Kortfattet Fortegnelse over den Kgl. Malerisamling midlertidig ophængt i Udstillingsbygningen ved Charlottenborg

Inv. nr. D 2585

Kortfattet Fortegnelse over den Kgl. Malerisamling midlertidig ophængt i Udstillingsbygningen ved Charlottenborg