Udst 0832
Udstillingsrelateret materiale

Fortegnelse over Marmor- og Gibs-Figurerne, samt Receptions-Stykkerne og flere Konstsager i det kongelige Maler- Billedhugger- og Bygnings-Academie paa Charlottenborg med hosföyet Forklaring over de betydeligste Poster

Inv. nr. S 7401

Fortegnelse over Marmor- og Gibs-Figurerne, samt Receptions-Stykkerne og flere Konstsager i det kong