Udst 0464
Udstillingsrelateret materiale

Kortfattet fortegnelse over den Kgl. Malerisamling midlertidigt ophængt i Udstillingsbygningen ved Charlottenborg

Inv. nr. S 17683

Kortfattet Fortegnelse over den Kgl. Malerisamling midlertidigt ophængt i Udstillingsbygningen ved Charlottenborg