Udst s1136
Udstillingsrelateret materiale

Utställning av dansk konst från 1800-talets förra hälft

Carl G. Laurin

Inv. nr. S 1136

Utställning av dansk konst från 1800-talets förra hälft