Udst fse1604
Udstillingsrelateret materiale

Etatsrådet Wilhelm Hansens samling av dansk målarkonst utlånad av ägaren till Nationalmuseum (Stockholm)

Inv. nr. FS: E 1604

Etatsrådet Wilhelm Hansens samling av dansk målarkonst utlånad av ägaren till Nationalmuseum (St