Udst 0638
Udstillingsrelateret materiale

Forklaring over det Arbeide udi Maler-, Billedhugger-, Bygnings-, Kobberstikker- og Medailleur-Konsten, som af Academiets Officiantere, Medlemmer og Agreerede er forfærdiget, og til offentlig Skue udsettes paa Charlottenborg

Inv. nr. D 2399 ti S 65

Forklaring over det Arbeide udi Maler-, Billedhugger-, Bygnings-, Kobberstikker- og Medailleur-Konst