Udst 0640
Udstillingsrelateret materiale

Fortegnelse over de Kunstarbeider som findes udstillede i den af Det Kongelige Academie for de skiönne Kunster i Anledning af Deres Majestæters Kong Frederik den Siettes og Dronning Marie Sophie Frederikes Kroning aabnede Salon [1815]

Fortegnelse over de Kunstarbeider som findes udstillede i den af Det Kongelige Academie for de skiö