Udst 0449
Udstillingsrelateret materiale

Fortegnelse over de af det Kongelige Akademie for de skiønne Kunster, i Anledning af Deres Majestaters, Kongen og Dronningen af Sverrig og Norge, Deres Allerhøjeste Nærværelse udstillede Kunstværker.

Inv. nr. D 1616

Fortegnelse over de af det Kongelige Akademie for de skiønne Kunster, i Anledning af Deres Majestaters, Kongen og Dronningen af Sverrig og Norge, Deres Allerhøjeste Nærværelse udstillede Kunstværker