Udst 0451
Udstillingsrelateret materiale

Fortegnelse over den i det Kongelige Kunstacademies Locale i 1852 foranstaltede Udstilling af Malerier, til Indtægt for Pensions og Understøttelsesforeningen for Kunstnere og deres Efterladte

Inv. nr. D 1656

Fortegnelse over den i det Kongelige Kunstacademis Locale i 1852 foranstaltede Udstilling af Malerier til Indtægt for Pensions- og Understøttelsesforeningen for Kunstnere og deres Efterladte