Udst 0453
Udstillingsrelateret materiale

Fortegnelse over den paa Charlottenborg i 1869 af Foreningen "Fremtiden" foranstaltede Udstilling af ældre danske Malerier og Bronzestatuetter samt de Kunstsager, som Foreningen bortlodder paa sædvanlig Maade den 7. Januar 1870

Inv. nr. D 2416

Fortegnelse over de paa Charlottenborg i 1869 af Foreningen "Fremtiden" foranstaltede Udstilling af ældre danske Malerier og Bronzestatuetter