Udst s749
Udstillingsrelateret materiale

Arbejder af maleren Carl Bloch

Inv. nr. ka1999-325

Arbejder af maleren Carl Bloch