Udst s786
Udstillingsrelateret materiale

Udvalg af Vilh. Hammershøis arbejder

Alfred Bramsen

Inv. nr. ka2002-354

Udvalg af Vilhelm Hammershøis arbejder