Udst s1410
Udstillingsrelateret materiale

Fortegnelse over Karl Jensens malerier, akvareller, raderinger 1873 - 1916 af hvilke en del findes på en af Malende Kunstneres Sammenslutning arrangeret udstilling hos Winkel & Magnussen

H. Chr. Christensen

Inv. nr. 28467

Fortegnelse over Karl Jensens malerier, akvareller, raderinger 1873 - 1916 af hvilke en del findes p

Udst s1410Udst 0422