Udst s1800
Udstillingsrelateret materiale

Katalog over Søren Lunds efterladte Arbejder Malerier og Akvareller som bortauktioneres paa Charlottenborg 29.-30. September 1933

Carl Jørgensen

Inv. nr. S 1800 22996

Katalog over Søren Lunds efterladte Arbejder Malerier og Akvareller som bortauktioneres paa Charlot