D2399ti 1921
Udstillingsrelateret materiale

Kunst-Udstillingen ved Charlottenborg Foraaret ...

Inv. nr. D 2399 ti

1921

D2399ti 1921D2399ti 1922D2399ti 1923