Udst s869
Udstillingsrelateret materiale

Fortegnelse over Arbejder af Maleren Chr. Mølsted udstillede i Foreningen for national Kunst

Inv. nr. S 869

Fortegnelse over Arbejder af Maleren Chr. Mølsted udstillede i Foreningen for national Kunst