Udst 0028
Udstillingsrelateret materiale

Fortegnelse over Malerier og dekorative Arbejder af Margrethe Drejer, Mary Elisa Havning, f. Bonfils og Ernestine Nyrop, udstillede hos Kunsthandler Chr. Larsen September 1918. Katalog Nr. 72

Fortegnelse over Malerier og dekorative Arbejder af Margrethe Drejer, Mary Elisa Havning, f. Bonfils og Ernestine Nyrop, udstillede hos Kunsthandler Chr. Larsen September 1918. Katalog Nr. 72

Udst 0028F?func=service&doc library=kab01&local base=kab01&doc number=000217733&line number=0002&func code=db records&service type=media