Udst 0174
Udstillingsrelateret materiale

Fortegnelse over en Samling Malerier af Maleren Karl Schou udstillede hos Kunsthandler Chr. Larsen, Oktober 1916. Katalog Nr. 48

Fortegnelse over en Samling Malerier af Maleren Karl Schou udstillede hos Kunsthandler Chr. Larsen, Oktober 1916. Katalog Nr. 48

Udst 0174F?func=service&doc library=kab01&local base=kab01&doc number=000217867&line number=0002&func code=db records&service type=mediaUdst 0174