Udst 0186
Udstillingsrelateret materiale

Fortegnelse over Malerier, Skulpturer og Tegninger samt Arbejder af dekorativ Art, udførte af Agnes Slott-Møller og Harald Slott-Møller i Aarene 1885-1908, udstillede i den Fri Udstillingsbygning

Fortegnelse over Malerier, Skulpturer og Tegninger [...]