Udst 0535
Udstillingsrelateret materiale

Svenska Konstutställningen Charlottenborg [1916]

Svenska Konstutställningen Charlottenborg