Udst 0103
Udstillingsrelateret materiale

Katalog over Malerier og Studier af Christen Schiellerup Købke, Udstillede i Kunstforeningen i Foraaret 1884

Katalog over Malerier og Studier af Christen Schiellerup Købke [...]