Udst 0224
Udstillingsrelateret materiale

Fortegnelse over Arbejder af Maleren Carl Wentorf, udstillede i Foreningen for national Kunst

Fortegnelse over Arbejder af Maleren Carl Wentorf, [...]