Udst 0316
Udstillingsrelateret materiale

Et Udvalg af Portraiter fra ældre Tid og indtil Midten af 19. Aarhundrede tilhørende Universitetet og de til dette knyttede Institutioner, Kunstforeningen

Et Udvalg af Portraiter fra ældre Tid og indtil Midten [...]

1 katalog alle digitaliseret
Se posten i bibliotekets katalog