Udst 0452
Udstillingsrelateret materiale

Fortegnelse over den i det Kongelige Kunstacademies Locale i 1860 foranstaltede Udstilling af Malerier af ældre og yngre Kunstnere, hvoraf Indtægten er bestemt til Anvendelse ved Frederiksbortg Slots Gjenopførelse

Fortegnelse over den i det Kongelige Kunstacademies Locale i 1860 [...]