Udst 0454
Udstillingsrelateret materiale

Fortegnelse over de paa Charlottenborg i 1871 af Foreningen "Fremtiden" foranstaltede Udstilling af ældre danske Malerier og Bronzestatuetter

Fortegnelse over de paa Charlottenborg i 1871 af Foreningen "Fremtiden" [...]