Udst 0477
Udstillingsrelateret materiale

Kortfattet Fortegnelse over den Kgl. Malerisamling midlertidig ophængt i Udstillingsbygningen ved Charlottenborg [1891]

Kortfattet Fortegnelse over den Kgl. Malerisamling midlertidig [...]