Udst 0482
Udstillingsrelateret materiale

Fortegnelse over den af Kunstnernes Studieskole foranstaltede udstilling af arbejder i Udstillingsbygningen ved Charlottenborg [1896]

Fortegnelse over den af Kunstnernes Studieskole foranstaltede Udstilling [...]