Udst 0569
Udstillingsrelateret materiale

Fortegnelse over en Samling Malerier udstillet i Efteraaret 1920 paa Statens Museum for Kunst København

Inv. nr. S 17682

Fortegnelse over en Samling Malerier udstillet i Efteraaret 1920 [...]