Udst 0637
Udstillingsrelateret materiale

Forklaring over de Stykker, udi Skildrer- Billedhugger- Bygnings Kaaber-Stikker og Medailleur-Kunsten, som ere forfærdigede af de Herrer udi Det Kongelige Danske Academie, hvis offentlige Udsettelse foretages udi Charlottenborgs store Sahl, og tager sin Begyndelse paa Hans Kongelige Majests. allerhöyeste Födsels-Dag den 29de januarii indeværende Aar, samt vedvarer til den 5te Februarii. [Salonen 1769]

Forklaring over de Stykker, udi Skildrer- Billedhugger- Bygnings Kaaber-Stikker [...]