Udst 0638
Udstillingsrelateret materiale

Forklaring over det Arbeide udi Maler- Billedhugger- Bygnings- Kobberstikker og Medailleur-Konsten, som af Academiets Officiantere, Medlemmer og Agreerede er forfædiget, og til offentlig Skue udsettes paa Charlottenborg. Expositions-Salen aabnes Hans Kongelige Majestets Allerhöieste Födsels-Dag den 29. Jan indeværende Aar. [Salonen 1778]

Forklaring over det Arbeide udi Maler- Billedhugger- Bygnings- Kobberstikker [...]