D2399ti 1815
Udstillingsrelateret materiale

Fortegnelse over de ved det Kongelige Academie for de skiönne Kunster udstillede kunstsager [1815]

Fortegnelse over de Kunstarbeider som findes udstillede i den af det Kongelige Academie 1815