Udst 0660
Udstillingsrelateret materiale

Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademie for de skjönne Kunster offentligen udstillede Kunstværker [1827]

Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademie for de skjönne [...]