Udst 0667
Udstillingsrelateret materiale

Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademie for de skjönne Kunster offentligen udstillede Kunstværker [1834]

Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademie for de skjönne [...]