Udst 0687
Udstillingsrelateret materiale

Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademie for de skiønne Kunster offentlig udstillede Kunstværker [1851]

Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademie for de [...]