Udst 0688
Udstillingsrelateret materiale

Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademie for de skjönne Kunster offentlig udstillede Kunstværker [1852]

Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademie for de skjönne [...]