Udst 0691
Udstillingsrelateret materiale

Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademie for de skjönne Kunster offentlig udstillede Kunstværker [1855]

Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademie for de skjönne [...]