Udst 0718
Udstillingsrelateret materiale

Fortegnelse over de ved det kongelige Akademie for de skjønne Kunster offentligt udstillede Kunstværker [1882]

Fortegnelse over de ved det kongelige Akademie for de skjønne